Djeca djeci

Da su djeca svima bolna tačka, a naročito bolesna djeca, dokazuje velika želja naših najmlađih da pomognu na bilo koji način.
Ovim putem želimo da se zahvalimo svim dobrim ljudima koji su na neki način pomogli oboljeloj dječici direktnim angažmanom u akcijama bilo da smo ih mi organizovali ili oni sami.

 • O „Džemal Bijedić“ Miljanovci
 • O „Aleksa antić“ Sarajevo
 • O „Sjenjak“ Tuzla
 • O „Kladanj“ Kladanj
 • O „Banovići“ Banovići
 • O „Gornje Prekounje“ Ripač,Bihać
 • O „Mehmed beg kapetan Ljubušak“ Gradačac
 • „Peta osnovna škola“ Sokolović Kolonija
 • O „Majdan“ Vareš
 • Vrtić „Amel & Nur“ Ilidža
 • Mješovita srednja škola „Hazim abanović“ Visoko
 • Omladinsko Udruženje „Damar“ Visoko
 • O „Kulin ban“ Tešanj
 • O “Hasan Kikić“ Gračanica
 • O „Safvet beg Bašagić“ Sarajevo
 • O „Kreka“ Tuzla
 • O „Humci“ Čelić
 • O „Silvije Strahimir Kranjčević“ Sarajevo
 • O „ 6 mart“ Hadžići
 • O „Musa Čazim Ćatić“ Sarajevo
 • O „Čengić Vila I“
 • Mješovita srednja škola „Donji Vakuf“ Donji Vakuf
 • Vijeće studenata Islamsko pedagoškog fakulteta Zenica