15 februar, Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka

15. februar se obilježava kao Međunarodni dan djece oboljele i liječene od malignih oboljenja na osnovu preporuke Međunarodnog društva za pedijatrijsku onkologiju (SIOP), Međunarodne organizacije roditelja dece obolele od raka (ICCCPO). Članice SIOPA i ICCCPO su 15.02.2013.god. promovisale ZLATNE VRPCE/GOLDEN RIBON koja predstavlja simbol borbe protiv dječijeg raka.

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ svake godine obilježava Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka - 15. februar. Svrha obilježavanja ovog dana je informisanje javnosti o raku kod djece, upoznavanje sa ranim simptomima radi lakšeg prepoznavanja bolesti u djetinjstvu. Zakašnjelo uspostavljanje dijagnoze smanjuje stopu preživljavanja.

Dokumenti za download
   • Zlatna vrpca
   • Stablo života
   • Letak 15. februar